Koda, 5 mnd, har fått ny genser og møter på snø for første gang 🐶