Verktøy: En karde, effileringssaks, liten skarp saks,trimmekniv,coatking og klotang