Undersiden av labben: Labben skal klippes rent for hår mellom tredeputene. bruk en saks som har butte ender, slik at hunden ikke stikker seg om den drar til seg labben( Min tilføyelse)